Title
Nag-Aatas na Gamitin ang Wikang Pilipino sa Linggo ng Wika at Opisyal na Komunikasyon at Transaksyon ng Pamahalaan
Reference
Kautusang Tagapagpaganap Blg. 187
Date
1969-08-06

August 6, 1969

KAUTUSANG TAGAPAGPAGANAP BLG. 187

NAG-AATAS SA LAHAT NANG KAGAWARAN, KAWANIHAN, TANGGAPAN AT IBA PANG SANGAY NG PAMAHALAAN NA GAMITIN ANG WIKANG PILIPINO HANGGA'T MAAARI SA LINGGO NG WIKANG PAMBANSA AT PAGKARAAN NITO, SA LAHAT NANG OPISYAL NA KOMUNIKASYON AT TRANSAKSYON NG PAMAHALAAN

SAPAGKA'T ang pagpapaunlad at pagpapalaganap ng isang wikang pambansang Pilipino na itinatadhana ng Saligang-Batas at ng SDEHCc

SAPAGKA'T ang ating wikang pambansa, na tinatanggap na at nakikilala ngayon ng lahat bilang "Pilipino" ay isa sa mga mahalagang sangkap ng nasyonalismo na makapagbubunsod sa ating bayan sa ibayong kaunlaran, katiwasayan at pagkakaisa;

DAHIL DITO, ako, FERDINAND E. MARCOS, Pangulo ng Pilipinas, sa bisa ng kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng batas at bilang pagbibigay-buhay sa layunin ng Saligang-Batas at ng

NILAGDAAN sa Lunsod ng Maynila, ngayong ika-anim ng Agosto, sa taon ng Ating Panginoon, Labinsiyam na Raan at Animapu't Siyam.